Trade Venue ser Infrea som konjunkturstabil investering inom infrastruktur

I TradeVenues senaste veckobrev sammanfattas Infrea som en konjunkturstabil investering och ett bolag med en stark balansräkning och ett spännande 2019 framför sig.

̶  Vi är självklart glada över att TradeVenue uppmärksammar Infrea för precis de parametrar vi som industrikoncern inom infrastruktur jobbar hårt på att uppnå, att vi är ett stabilt alternativ oavsett konjunkturläge, säger Tony Andersson, VD Infrea.

Utdrag om Infrea från TradeVenues veckobrev 11:

”Stark balansräkning. Med en soliditet på över 50% har Infrea goda möjligheter att fortsätta sin förvärvsledda expansion. Målet är att göra 2-4 förvärv per år och med dessa inräknat växa med 20%. Vi räknar med att Infrea med nuvarande balansräkning och av styrelsen fastställda finansiella mål har möjlighet att göra förvärv för 150 MSEK, vilket i vårt räkneexempel skulle kunna tillföra en omsättning på 300 MSEK och ett EBIT-resultat om 30 MSEK.”

Läs hela Trade Venus veckobrev 11 här.

Även i TradeVenue vecka 9 omnämndes Infrea, läs mer här.