Lokalt starka förvärv ger Infrea utökad bredd och kompetens

 

Att identifierar nya bolag som sen kan adderas i koncernen är alltid i fokus hos Infrea. Som industrigrupp har Infrea ett mål att äga varje förvärv till 100 procent för att kunna utveckla bolaget maximalt. Med tydliga mål och entreprenörskapet som drivkraft är ambitionen för Infrea att öka värdet i bolaget på lång sikt och utveckla dem vidare. Med fler dotterbolag i koncernen kommer det att inge ett lugn – med tillväxt, lönsamhet och kassaflöde som resultat.

Lokalt starka förvärv

Under år 2020 har Infrea hittills förvärvat två bolag. Båda bolagen har stark lokal förankring med starka affärskontrakt, gott rykte och långa kundavtal.

Den 27 februari förvärvades BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB och i och med förvärvet förenade Infrea bolaget med det redan förvärvade Göteborgsbaserade Mark & VA. Fusionen mellan bolagen generade det nya bolaget som går under namnet BRAMARK & VA.

– Med Infreas stöd, all den kompetens de två bolagen har, alla duktiga medarbetare samt ett kontinuerligt ledarskap, känns det som att vi kommer att stå väldigt starka tillsammans på marknaden framöver, sa Carl-Johan Grimslätt, VD i BRAMARK & VA i samband med förvärvet.

Det senaste förvärvet stavas Mikaels Grävtjänst. Bolaget som ingår i koncernens räkenskapsår från den 1 september 2020 är ett förvärv beräknas tillföra en årlig omsättning om cirka 40 Mkr till koncernen, samt ett förstärkt EBIT med cirka 4 Mkr. Dotterbolaget har en fin modern maskinpark och de är specialiserade för mark- och anläggningsentreprenader. Utöver att stärka affärsområdet Mark & Anläggning ger bolaget ökad soliditet på Sveriges västkust för koncernen.

Infreas VD och Koncernchef Tony Andersson.
Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea.

– Mikaels Grävtjänst är ett fantastisk fint bolag som Infrea nu har fått möjlighet att förvärva. Deras maskinpark skapar möjligheter till ytterligare synergi då våra andra dotterbolag i koncernen kan hyra den vid behov. Det är precis sådana synergier vi letar efter vid förvärv, utöver att utöka våra marknadsandelar i området, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Läs senaste VD-ordet

En växande konkurrenskraftig koncern

Infreas förvärv bidrar till en växande koncern och en fördel gentemot konkurrenterna i och med att koncernen är entreprenörsdriven. Förvärven som passar in i strukturen stärker Infreas geografiska närvaro och tillsammans blir koncernbolagen steg för steg starkare och mer konkurrenskraftiga. Vill du veta hur Infrea arbetar mer? Se gärna över Infreas verksamhetsmodell.

Infreas verksamhetsmodell steg för steg.
Infreas verksamhetsmodell.