Jonab får nytt uppdrag av Malmö stad värde 94 MSEK -Ombyggnation av Regementsgatan ska ge en grönare stadsbild och ökad tillgänglighet för Malmöborna

Malmö stad genomför kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor med t ex nya bostäder, lekplatser och utvecklingsprojekt för en grönare och mer hållbar stad. På Regementsgatan i centrala Malmö sker omfattande ombyggnation med t ex nya cykelbanor och nya planteringar för en grönare stadsbild. Jonab, en del av Infrea, har fått i uppdrag av Malmö stad att ansvara för ombyggnad Regementsgatan etapp del 2 inklusive VA-ledningar och belysning.

”Det här är ett bra och betydelsefullt projekt där Jonabs breda kompetens verkligen kommer till sin rätt. Projekt i stadsmiljö ställer dessutom extra höga krav på oss som entreprenörer eftersom vi arbetar mitt bland stadens invånare, vilket är både utmanande och utvecklande,” säger Gustav Giertz, vd på Jonab.

”Som Infreas största dotterbolag visar Jonab återigen sin kapacitet att erbjuda attraktiva lösningar och anbud, denna gång i full stadsmiljö. Blir spännande att följa genomförandet. Infrea stöttar med detta fortsatt förnyelsen av infrastrukturen i Sveriges största städer”, säger Martin Reinholdsson, vd och koncernchef på Infrea.

Om Regementsgatan

Malmö stad bygger om den 2,6 km långa Regementsgatan i etapper uppdelade på tre delsträckor (västra, mittersta, östra). Ombyggnationen kommer resultera i tryggare cykel- och gångvägar, nya planteringar, trivsammare stråk och en modernare kollektivtrafik med den nya busslinjen MalmöExpressen 4. Samtidigt förnyar VA SYD ledningar för dricksvatten och avlopp och ökar kapaciteten i vattenledningsnätet för ett växande Malmö.  

Läs mer här.

Illustration: Malmö StadSenaste nytt

Jonab får nytt uppdrag av Malmö stad värde 94 MSEK -Ombyggnation av Regementsgatan ska ge en grönare stadsbild och ökad tillgänglighet för Malmöborna

Malmö stad genomför kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor med t ex nya bostäder, lekplatser och utvecklingsprojekt för en grönare och mer hållbar ...

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 Rullande 12 månader Väsentliga händelser efter periodens slut VD-ord: Ett kvartal i linje med förväntan – vinter med vårtecken Året har börjat med ...

Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar ...