Infreas VD och koncernchef på Småbolagsdagarna 2021

Den 7-9 juni hölls Småbolagsdagarna 2021 – ett event arrangerat av Aktiespararna. Tony Andersson, VD och koncernchef på Infrea, var på plats för att berätta om Infrea, om framtida utmaningar, och varför Infrea är en viktig pusselbit för Sveriges infrastruktur.

Årets upplaga var precis som förra året digital, och tittarna kunde lyssna och ställa frågor via streaming på Youtube. Tony inledde med att hålla en kort presentation om Infrea, för att efteråt delta i en utfrågning av moderatorn Linda Wikström på Aktiespararna.

– På Infrea fokuserar vi på det lokala, det är viktigt både för att våra förvärv är starka på sina lokala geografiska marknader, men även för att vi nu märker att den lokala närvaron är blir än mer viktig: man prioriterar och är mån om att det lokala samhället ska fungera på ett annat sätt än tidigare.

Tony Andersson
VD och koncernchef på Infrea

Se Infreas presentation här

Senaste nytt

Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och ...

VD-ord: Infrea delårsrapport Q2 2023

”Försenad säsongsstart i en utmanande tid” Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 569 Mkr jämfört med 575 Mkr föregående år, en nedgång på en procent. Omsättningen ...

Vd-ord: Infrea Q1 2023

”Kända säsongsmönster inleder ett år med både utmaningar och möjligheter” Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 298,5 Mkr (256,1), vilket är en ökning jämfört med föregående ...