Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK

”… lägger grunden för Sveriges infrastruktur” – Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället av underhåll, förbättringar och behov av ny infrastruktur. Detta rör sig om nya skolor, gång- och cykelvägar men även sådant vi inte ser och tänker på till exempel avlopp och byten av rör och ledningar. Modernisering av återvinningscentraler är bra exempel på samhällsbehov som måste tillgodoses.

Infreas dotterbolag är sedan en tid tillbaka även involverat i bland annat:

  • Upprustning av garagen Harholmen 8 och Tumstocken 11 för allmännyttan i Stockholm för 50-årig utökning av livslängden. (DUO Asfalt)
  • Ny gång och cykelport under järnvägen i Mora (Markentreprenader Östersund)
  • Upprustning av rörledningar under Eriksbergs köpcentrum i Göteborg (Cleanpipe)

Läs mer om nyheten här.

Senaste nytt

Martin Reinholdsson Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

VD-ord: Bokslutskommuniké 2023

”Ett tufft år avslutas med positiva tendenser. Nu riktar vi kraften framåt och jobbar för ett bättre 2024.” Fjärde kvartalet innebar en del positiva tongångar i ...

Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK

”… lägger grunden för Sveriges infrastruktur” – Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället ...
Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och ...