Infrea tillsätter nya CFO och inrättar ny funktion

Jonas Olsson, nuvarande CFO, tillträder en nyinrättad befattning som Chef för Verksamhetsutveckling i Infrea. Till ny CFO utses Johan Garmstedt, idag ansvarig för M&A.

I takt med att Infrea växer med fler dotterbolag, växer också antalet projekt och deras omfattning. I och med detta ökar möjligheterna att öka samverkan inom gruppen, men också behovet av styrning och uppföljning.
För att ytterligare stärka verksamheten inrättar Infrea nu en ny funktion för Verksamhetsutveckling, där Jonas Olsson kommer att vara chef. Samtidigt behåller han sin position i koncernledningen. Som ny CFO tillträder Johan Garmstedt som samtidigt kommer att ansvara för M&A.

Båda förändringarna träder i kraft den 1 mars och förväntas bidra till en ännu starkare och mer effektiv organisation inom Infrea.

Läs mer om nyheten här.

Senaste nytt

Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och ...

VD-ord: Infrea delårsrapport Q2 2023

”Försenad säsongsstart i en utmanande tid” Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 569 Mkr jämfört med 575 Mkr föregående år, en nedgång på en procent. Omsättningen ...

Vd-ord: Infrea Q1 2023

”Kända säsongsmönster inleder ett år med både utmaningar och möjligheter” Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 298,5 Mkr (256,1), vilket är en ökning jämfört med föregående ...