Infrea tillsätter nya CFO och inrättar ny funktion

Jonas Olsson, nuvarande CFO, tillträder en nyinrättad befattning som Chef för Verksamhetsutveckling i Infrea. Till ny CFO utses Johan Garmstedt, idag ansvarig för M&A.

I takt med att Infrea växer med fler dotterbolag, växer också antalet projekt och deras omfattning. I och med detta ökar möjligheterna att öka samverkan inom gruppen, men också behovet av styrning och uppföljning.
För att ytterligare stärka verksamheten inrättar Infrea nu en ny funktion för Verksamhetsutveckling, där Jonas Olsson kommer att vara chef. Samtidigt behåller han sin position i koncernledningen. Som ny CFO tillträder Johan Garmstedt som samtidigt kommer att ansvara för M&A.

Båda förändringarna träder i kraft den 1 mars och förväntas bidra till en ännu starkare och mer effektiv organisation inom Infrea.

Läs mer om nyheten här.

Senaste nytt

Jonab får nytt uppdrag av Malmö stad värde 94 MSEK -Ombyggnation av Regementsgatan ska ge en grönare stadsbild och ökad tillgänglighet för Malmöborna

Malmö stad genomför kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor med t ex nya bostäder, lekplatser och utvecklingsprojekt för en grönare och mer hållbar ...

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 Rullande 12 månader Väsentliga händelser efter periodens slut VD-ord: Ett kvartal i linje med förväntan – vinter med vårtecken Året har börjat med ...

Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar ...