Infrea publicerar Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Infrea AB (publ) publicerade idag 8.30 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019.

̶  Vi har haft ett händelserikt och starkt andra kvartal och den positiva trenden ser ut att hålla i sig,” säger VD Tony Andersson.

  • Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 167,0 Mkr (116,8).
  • Affärsområdet Brandskydd redovisas som avvecklad verksamhet från och med första kvartalet 2019.
  • EBITDA för koncernen uppgick till 16,7 Mkr (0,9).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9,1 Mkr (-4,4).

Läs hela rapporten här.