Infrea på Avanza Börsdag 2021

På onsdagen den 17 Maj gick Avanza Börsdag 2021 av stapeln, där Infrea var ett av nio företag som deltog. Tony Andersson, VD och Koncernchef för Infrea, var på plats för att presentera företaget för aktiesparare.

Under presentationen gick Tony igenom Infreas historia, vad Infrea är och står för, om affärsidén och hur Infrea får samhället att fungera. Efter presentationen var det dags för Q&A, där tittarna fick möjlighet att ställa sina frågor.

På frågan om hurvida dotterbolagen ska stanna lokalt eller expandera geografiskt svarar Tony att det är både och:

– De bolag vi äger är vi väldigt måna om att utveckla och försöka expandera geografiskt eller låta öppna nya filialkontor. Sen därtill ska Infrea hitta kompletterade förvärv. Idag är vi relativt små på en stor marknad, vi ser därför att det finns möjligheter till att hitta bolag som som inte är på samma marknad och inte har samma kunder som de befintliga dotterbolagen.

Klicka här för att komma till presentationen

Klicka här för att komma till Q&A

Senaste nytt

Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och ...

VD-ord: Infrea delårsrapport Q2 2023

”Försenad säsongsstart i en utmanande tid” Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 569 Mkr jämfört med 575 Mkr föregående år, en nedgång på en procent. Omsättningen ...

Vd-ord: Infrea Q1 2023

”Kända säsongsmönster inleder ett år med både utmaningar och möjligheter” Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 298,5 Mkr (256,1), vilket är en ökning jämfört med föregående ...