Infrea önskar alla en riktigt härlig och trygg sommar!

Sommaren är här och juni bjöd på rejäl värme och solsken. Vi på Infrea vill säga tack till medarbetare, kunder och alla andra personer som på något sätt varit med oss under våren.
Det har minst sagt varit några speciella månader, och vi hoppas att ni har klarat er bra under den pågående pandemin som drabbar oss alla på något sätt.

– Det kommer en tid efter krisen och då ska vi, precis som nu, finnas där för våra samhällen, säger Tony Andersson, Infreas VD och Koncernchef.

Infrea har flera ljuspunkter i krisen

Trots pandemin COVID-19 tycker jag att Infrea-koncernen har haft ett bra första halvår 2020 med flera ljuspunkter som bör lyftas från dotterbolagen:

  • Siljan Schakt har visat en stark orderingång och uppvisare en orderstock på 120 Mkr under våren.
  • Asfaltsgruppen har öppnat en ny region i Mälardalen och snart kan vårt andra asfaltverk öppna och producera asfaltsmassa utanför Vagnhärad.
  • Både Anläggningsgruppen och Tälje Mark levererat fina besked under årets början med vunna uppdrag och ramavtal.
  • Senaste förvärvet Bramark som blev klart i vår slås nu ihop med Mark & VA – och blir tillsammans Bramark & VA. Bolaget kommer bli en stark spelare i Göteborgsregionen.
  • Cleanpipe och Cija Tank fortsätter att kämpa med effektivitet, men kan uppvisa en betydlig förbättring än föregående år.

Infrea önskar er alla en riktigt varm, trygg och fin sommar!