Infrea förvärvar Scandinavian Roadconstruction – stärker sin plats i Mellansverige

Infrea har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Scandinavian Roadconstruction AB, ett företag med en framstående historik inom mark- och anläggningsentreprenader i Mellansverige, Stockholm och längs Norrlandskusten.

Scandinavian Roadconstruction är en komplett tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn och har under de senaste 12 månaderna genererat en omsättning på cirka 90 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 7 miljoner kronor. Som ett familjeföretag som grundades 2014 har de etablerat sig som en betydande aktör på marknaden genom gedigen erfarenhet, hög kvalitet och effektivitet.
– Vi är glada över att välkomna Scandinavian Roadconstruction till Infrea. Företaget har kunskap, kultur och arbetssätt som passar oss perfekt, där vi värnar om den lokala entreprenörsandan. Scandinavian Roadconstructions flexibla arbetssätt gör det möjligt för dem att verka över en stor geografi och hitta projekt där deras specialistkompetens kommer till sin fulla rätt, säger Charlotte Bergman, tf vd och koncernchef för Infrea.

Läs mer om nyheten här.

Senaste nytt

Martin Reinholdsson Verkställande direktör och koncernchef, Infrea

VD-ord: Bokslutskommuniké 2023

”Ett tufft år avslutas med positiva tendenser. Nu riktar vi kraften framåt och jobbar för ett bättre 2024.” Fjärde kvartalet innebar en del positiva tongångar i ...

Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK

”… lägger grunden för Sveriges infrastruktur” – Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället ...
Martin Reinholdsson

VD-ord: Infrea delårsrapport Q3 2023

”Fortsatt utmanande situation men stora möjligheter till värdeskapande förbättringar” Infrea har, mot bakgrund av en svår marknad, haft ett resultatmässigt svagt tredje kvartal. Höjda kostnads- och ...