Infrea förvärvar, genom Siljan Schakt, Anläggarteamet i Hälsingland AB

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Försäljningen i bolaget har under de senaste tre räkenskapsåren i snitt uppgått till cirka 50 Mkr med tillfredsställande lönsamhet. Bolaget har sedan grundandet 1973 byggt upp en stark kundbas i Hälsingland med omnejd. Anläggarteamet i Hälsingland AB erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Bollnäs. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 30 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel och externa lån. Siljan Schakt tillträder bolaget den 3 maj 2021 i anslutning till att bolaget stänger sitt räkenskapsår den 30 april 2021.

– Vi är väldigt glada att få in Anläggarteamet i Infrea-gruppen. Bolaget som har varit familjeägt under lång tid har skapat sig ett gott och starkt renommé i regionen kring Bollnäs och kompletterar Infreas övriga bolag väl, där Siljan Schakt med verksamhet i Dalarna är det bolag som är geografiskt närmast, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

Läs mer om nyheten i Pressmeddelandet från 2021-04-22