Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar och uppdraget uppgår till 199MSEK i utvärderad anbudssumma.

Infreakoncernen har de senaste månaderna erhållit flera spännande och viktiga uppdrag som bidrar till att förbättra Sveriges infrastruktur. Arbetet på väg 57 åt Trafikverket är ett bra exempel på det, där vägsträckan har en historia av olyckor och är flitigt trafikerad.

”Vi gläder oss mycket åt ett så fint och viktigt projekt som väg 57 är, med ombyggnation och förstärkning av vägen samt närliggande gång och cykelväg. Det här passar oss både i tid, omfång och naturligtvis som kompetent entreprenör för vägbyggen” säger Göran Martinsson VD Scandinavian Roadconstruction AB.

Martin Reinholdsson, VD för Infrea koncernen fortsätter med att ”projektet är ett bra exempel på när flera av våra kompetenser kommer till användning. Vägbygge med trafikanordningsplaner, fräsning och läggning av egenproducerad asfalt tillsammans med säkerhet och kvalitetstänk – en kombination som passar oss perfekt”

Infrea genomför just nu en företrädesemission med teckningsperioden 25 mars till 8 april med motivet att bland annat ha finansiella muskler för att ingå och genomföra denna typ av projekt. Under hösten startade dotterbolaget Jonab ett liknande projekt på E4an utanför Ljungby.

För mer information:

Martin Reinholdsson, vd och koncernchef,  martin.reinholdsson@infrea.se, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Senaste nytt

Jonab får nytt uppdrag av Malmö stad värde 94 MSEK -Ombyggnation av Regementsgatan ska ge en grönare stadsbild och ökad tillgänglighet för Malmöborna

Malmö stad genomför kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor med t ex nya bostäder, lekplatser och utvecklingsprojekt för en grönare och mer hållbar ...

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 Rullande 12 månader Väsentliga händelser efter periodens slut VD-ord: Ett kvartal i linje med förväntan – vinter med vårtecken Året har börjat med ...

Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar ...