Aktiespararna analyserar Infrea

Aktiespararna – Sveriges största medlemsorganisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder har gjort en analys av Infrea. Bevakningen ger en inblick i bolagets framtid och vilken potential det finns i aktien. Vad omfattar Infreas affärsområden Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp och vilket är bolagets marknadsfokus, vision och de finansiella målen? Allt täcks in i genomlysningen.

Aktiespararna framhäver att Infreas senaste förvärv är positiva och har genererat lönsamhet under prognosperioden. Genom dessa strategiska förvärv inom affärsområdet Mark & Anläggning, bedömer Aktiespararna att Infrea kommer öka sin rörelsemarginal från dagens 3 procent till över 5 procent redan under år 2020. Infreas aktie beskrivs som attraktiv vilket är glädjande för de som vill investera i aktien.

Läs hela analysen om Infrea på Aktiespararnas hemsida.