Infrea förvärvar Scandinavian Roadconstruction – stärker sin plats i Mellansverige

Infrea har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Scandinavian Roadconstruction AB, ett företag med en framstående historik inom mark- och anläggningsentreprenader i Mellansverige, Stockholm och längs Norrlandskusten. Scandinavian Roadconstruction är en komplett tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn och har under de senaste 12 månaderna genererat en omsättning på cirka 90 miljoner … Läs mer

Martin Reinholdsson blir ny vd och koncernchef för Infrea

Infrea välkomnar Martin Reinholdsson som ny vd och koncernchef för Infrea AB och koncernen. Med en gedigen erfarenhet inom infrastrukturprojekt och ledarskap kommer Martin att leda Infrea genom nästa fas av företagets utveckling. Infrea har anställt Martin Reinholdsson som vd och koncernchef för Infrea AB och koncernen Med nästan 25 års erfarenhet inom olika befattningar … Läs mer

Infrea tillsätter nya CFO och inrättar ny funktion

Jonas Olsson, nuvarande CFO, tillträder en nyinrättad befattning som Chef för Verksamhetsutveckling i Infrea. Till ny CFO utses Johan Garmstedt, idag ansvarig för M&A. I takt med att Infrea växer med fler dotterbolag, växer också antalet projekt och deras omfattning. I och med detta ökar möjligheterna att öka samverkan inom gruppen, men också behovet av … Läs mer

Siljan Schakt fyller orderboken med över 100 Mkr inför våren

Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, har stärkt sin orderbok under våren 2022 genom att ta in flera betydande projekt åt kunder som Orkla Care AB, HMB Construction, Serneke, Idre Fjäll och Byggpartner. Dessa projekt innebär en sammanlagd omsättning på över 100 miljoner kronor och omfattar diverse markarbeten och byggnationer. Ett av de större projekten … Läs mer

Infrea tar steget in i norra Sverige – förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea expanderar sin närvaro inom mark- och anläggningsentreprenader genom att förvärva Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) och dess tre dotterbolag. Förvärvet stärker Infreas position i Östersund och övriga Jämtland, där Markentreprenader har en lång historia av framgångsrikt genomförda projekt. Bolaget grundades redan 1988 och har sedan dess byggt upp ett starkt varumärke på … Läs mer

Infrea förvärvar Rotomill AB och stärker sitt erbjudande inom asfaltsproduktion

Infrea stärker sin närvaro inom asfaltsektorn genom förvärv av Rotomill AB. Rotomill, som är specialiserade på fräsning av asfaltsmassor, har en stark marknadsposition i Mellansverige och en imponerande kompetens inom området. Under det senaste räkenskapsåret genererade Rotomill intäkter på cirka 25 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 3 miljoner kronor. Bolaget grundades år 2010 … Läs mer

Asfaltsgruppen och Cija Tank vinner varsitt kommunavtal

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen och Cija Tank, har framgångsrikt vunnit betydelsefulla kommunavtal. Genom att säkra dessa avtal stärker bolagen sin närvaro och befäster sin position på marknaden. Asfaltsgruppen har än en gång lyckats vinna beläggnings- och återställningsavtal med Norrköpings kommun. Detta avtal inkluderar även beläggningar till Norrköpings Hamn, som är ett kommunalägt bolag. Cija Tank AB … Läs mer

Infrea förvärvar Upplands Markentreprenader

Infrea stärker sin närvaro i Stockholm och Uppsala genom förvärv av Upplands Markentreprenader. Infrea har genomfört förvärvet av Upplands Markentreprenader AB (UMEAB), vilket innebär en betydande stärkning av deras närvaro i Stockholm och Uppsala. UMEAB, som är en etablerad aktör inom mark- och anläggningsentreprenader i Storstockholm, har nu blivit en del av Infrea genom förvärvet … Läs mer

Infrea förvärvar Jonab och etablerar i södra Sverige

Jonab Anläggning AB är Infreas nästa och hittills största förvärv. Företaget har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne. Därmed utökar Infrea sin geografiska position ytterligare. Sedan grundandet 1997 har Jonab byggt upp en stark närvaro och stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader. Slutförandet av förvärvet kommer att ske 1 september … Läs mer

Infrea har noterats på Nasdaq Small Cap.

Infrea noterade på Nasdaq Stockholm Main Market

Tisdagen den 29 juni klockan 09:00 öppnade som vanligt börsen och samtidigt började en ny era för Infrea. Efter ett hårt och intensivt arbete under våren blev Infrea idag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista inom segmentet Small Cap. Nasdaq höll i en digital inringning där Infrea tillsammans med medarbetare runt om i landet deltog. Tillsammans … Läs mer