Jonab får nytt uppdrag av Malmö stad värde 94 MSEK -Ombyggnation av Regementsgatan ska ge en grönare stadsbild och ökad tillgänglighet för Malmöborna

Malmö stad genomför kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor med t ex nya bostäder, lekplatser och utvecklingsprojekt för en grönare och mer hållbar stad. På Regementsgatan i centrala Malmö sker omfattande ombyggnation med t ex nya cykelbanor och nya planteringar för en grönare stadsbild. Jonab, en del av Infrea, har fått i … Läs mer

Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 Rullande 12 månader Väsentliga händelser efter periodens slut VD-ord: Ett kvartal i linje med förväntan – vinter med vårtecken Året har börjat med Infreas och branschens kända säsongsmönster och det negativa EBITA-resultatet är därmed i enlighet med förväntan. Kvartalet medför lägre projektaktivitet och en i princip stillastående asfaltsverksamhet till följd av vinter. … Läs mer

Infrea fortsätter bygga Sveriges Infrastruktur

Scandinavian Roadconstruction erhåller uppdrag av Trafikverket att förstärka väg 57 mellan Gnesta och Järna. Arbetet med väg 57 pågår under 30 månader med start i sommar och uppdraget uppgår till 199MSEK i utvärderad anbudssumma. Infreakoncernen har de senaste månaderna erhållit flera spännande och viktiga uppdrag som bidrar till att förbättra Sveriges infrastruktur. Arbetet på väg … Läs mer

Infreas dotterbolag Jonab erhåller uppdrag att modernisera två stora återvinningscentraler i Skåne till ett värde om ca 50 MSEK

”… lägger grunden för Sveriges infrastruktur” – Så lyder vår slogan som faktiskt ligger mycket nära sanningen. Runt omkring oss finns ett ständigt behov i samhället av underhåll, förbättringar och behov av ny infrastruktur. Detta rör sig om nya skolor, gång- och cykelvägar men även sådant vi inte ser och tänker på till exempel avlopp … Läs mer

Infrea förvärvar Scandinavian Roadconstruction – stärker sin plats i Mellansverige

Infrea har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Scandinavian Roadconstruction AB, ett företag med en framstående historik inom mark- och anläggningsentreprenader i Mellansverige, Stockholm och längs Norrlandskusten. Scandinavian Roadconstruction är en komplett tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn och har under de senaste 12 månaderna genererat en omsättning på cirka 90 miljoner … Läs mer

Martin Reinholdsson blir ny vd och koncernchef för Infrea

Infrea välkomnar Martin Reinholdsson som ny vd och koncernchef för Infrea AB och koncernen. Med en gedigen erfarenhet inom infrastrukturprojekt och ledarskap kommer Martin att leda Infrea genom nästa fas av företagets utveckling. Infrea har anställt Martin Reinholdsson som vd och koncernchef för Infrea AB och koncernen Med nästan 25 års erfarenhet inom olika befattningar … Läs mer

Infrea tillsätter nya CFO och inrättar ny funktion

Jonas Olsson, nuvarande CFO, tillträder en nyinrättad befattning som Chef för Verksamhetsutveckling i Infrea. Till ny CFO utses Johan Garmstedt, idag ansvarig för M&A. I takt med att Infrea växer med fler dotterbolag, växer också antalet projekt och deras omfattning. I och med detta ökar möjligheterna att öka samverkan inom gruppen, men också behovet av … Läs mer

Siljan Schakt fyller orderboken med över 100 Mkr inför våren

Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, har stärkt sin orderbok under våren 2022 genom att ta in flera betydande projekt åt kunder som Orkla Care AB, HMB Construction, Serneke, Idre Fjäll och Byggpartner. Dessa projekt innebär en sammanlagd omsättning på över 100 miljoner kronor och omfattar diverse markarbeten och byggnationer. Ett av de större projekten … Läs mer

Infrea tar steget in i norra Sverige – förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea expanderar sin närvaro inom mark- och anläggningsentreprenader genom att förvärva Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) och dess tre dotterbolag. Förvärvet stärker Infreas position i Östersund och övriga Jämtland, där Markentreprenader har en lång historia av framgångsrikt genomförda projekt. Bolaget grundades redan 1988 och har sedan dess byggt upp ett starkt varumärke på … Läs mer

Infrea förvärvar Rotomill AB och stärker sitt erbjudande inom asfaltsproduktion

Infrea stärker sin närvaro inom asfaltsektorn genom förvärv av Rotomill AB. Rotomill, som är specialiserade på fräsning av asfaltsmassor, har en stark marknadsposition i Mellansverige och en imponerande kompetens inom området. Under det senaste räkenskapsåret genererade Rotomill intäkter på cirka 25 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 3 miljoner kronor. Bolaget grundades år 2010 … Läs mer