Ett lyckad möte.

Från vänster: Thomas Nero (Anläggningsgruppen), Tony Andersson (Infrea), Jan Arvidson (Anläggningsgruppen), Lars Solin (Infrea), Mikael Sahlqvist (Anläggningsgruppen).