Infras VD, Tony Andersson och Jan Arvidsson, VD Anläggningsgruppen.