Signeringen av Anläggningsgruppen

I slutet av juni meddelades i ett pressmeddelande om Infreas förvärv av Anläggningsgruppen Skaraborg. Tillskottet ger Infrea en ökad närvaro i Mellansverige och bolaget har haft en bra tillväxt sedan starten 1992 och passar väl in i Infreas mall och strategi.

Infreas VD Tony Andersson ser glädjande på överenskommelsen och ger sina tankar om Anläggningsgruppen.

– Anläggningsgruppen har en stor potential att fortsätta växa på marknaden i Mellansverige och kommer kunna dra och synergier från Infreas övriga innehav, som till exempel Asfaltsgruppen och Tälje Mark, säger Tony Andersson, VD Infrea.

Anläggningsgruppen som kommer ingå i Infreas affärsområde Mark & Anläggning beräknas tillträda den 1 oktober 2019.