Infreas riktkurs höjs med 10 kronor av Analysguiden

Analysguiden anser att Infrea AB är ett spännande bolag att följa inför 2021 och höjer aktiens riktkurs med 10 kronor.

– Det är ett gott betyg på Infreas långsiktiga arbete med att bygga en stabil utveckling att Analysguiden nu höjer vår riktkurs, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

Ur Analysen: “Infrea-koncernen uppvisar god tillväxt 2020 med en tillväxt uppgående till 47,9% (39,6% förvärv/8,3% organisk). EBITA-resultatet uppgår till 45,8 MSEK vilket innebär en marginal på ca 5%. Vi inkluderar förvärvet av Duo Holding för 2021 och räknar med en underliggande tillväxt om 4% för året. Vi ökar vår riktkurs från 30 kr till 40 kr per aktie.

Vi ser goda tecken på en mer stadig marginalförbättring även om det fortfarande återstår jobb för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITA-marginal. Fortsätter denna trend, något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, kommer bolaget dessutom att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde.”