Mikaels Grävtjänst är
en del av Infrea

Hem Våra dotterbolag Mikaels Grävtjänst

Mikaels Grävtjänst

Med över 30 år av erfarenhet utför Mikaels Grävtjänst många olika tjänster inom avloppsanläggningar, grävning, markarbeten och andra entreprenadarbeten.

Företaget grundades år 1985 och har sedan dess utvecklas till att ha ett omfattande tjänsterbjudande. Mikaels Grävtjänst har även en egen bergtäkt där man säljer sand, makadam, grus, jord, matjord och fyllnadsmassor. Det leder i sin tur till att man alltid har tillgång till material av högsta kvalité.

Infreas dotterbolag har en stor maskinpark med maskiner utrustade med den senaste tekniken. Bland deras maskiner hittar du allt från minigrävare och minidumper till stora hjullastare och larvmaskiner.

Mikaels Grävtjänsts tjänsteerbjudande

 • Vägbyggnader
 • Dräneringsarbeten
 • Stubbfräsning
 • Dikning
 • Totalentreprenad markarbeten
 • Transporter; material, schakt och anläggning
 • Totalentreprenad för vägar
 • Sprängningsarbeten
 • Vägunderhåll
 • Snöröjning
 • Byte av vägtrummor
 • Avloppsanläggningar

Fördelar att vara en del av Infrea enligt Mikaels Grävtjänst VD

Som en del av Infreas koncern kommer vi kunna ta del i fler entreprenad-uppdrag med grävning, schakt och transport. 

Mikael Hansson
VD Mikaels Grävtjänst

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Mikaels Grävtjänst?