Cija Tank är
en del av Infrea

Cija Tank

Stockholmsbaserade Cija Tank är ett fullserviceföretag inom affärsområdet Vatten och Avlopp. Bolaget har ett brett utbud av tjänster.

Bolaget grundades år 1958 som ett litet familjeföretag av Carl-Ingvar Jansson, och hette då C.I. Janssons Åkeri & Tankservice AB. I början av sjuttiotalet byttes namnet ut till Cija Tank AB, och år 2015 förvärvades Cija Tank och kom att bli en dela av Infrea.

I Cija Tank finns samma familjära själ kvar i företaget som från starten 1958, och Cija kan ses som det lilla bolaget som tar sig an den stora staden.

Cija Tanks tjänsteerbjudande

 • TV-inspektion av vatten och avloppsledningar med kameror
 • Högtryckspolning
 • Infodring av gamla eller skadade ledningar
 • Slamsugning,
 • Torrsugning
 • Leca och Singel blåsning, till bland annat husgrunder
 • Sugning och blåsning av isolering
 • Transporter av farligt avfall
 • Tank och cisternbesiktningar
 • Oljeavskiljarbesiktningar/5 årskontroller
 • Leverans av färskvatten
 • Vattenleverans till Pooler
 • Bevattningsuppdrag
 • Hantera restvatten.
 • Dustex spridning, vilken är en naturprodukt som används för att binda damm på bland annat grusvägar

Fördelar med att vara en del av Infrea enligt Cija Tanks VD

Vi får fler färger på vår palett genom att ingå i Infrea. Tillsammans med dotterbolagen kan vi gemensamt offerera på uppdrag, vilket i slutändan kan generera större affärer, samt ge kunden lite av en helhetslösning.

Patrik Hoff
VD på Cija Tank

Vill du veta mer om Infreas dotterbolag Cija Tank?