Siljan Schakt, Infreas dotterbolag och deras tjänst biotopvård.

En grönare sida av Infrea – Biotopvård

Infreas dotterbolag Siljan Schakt i Dalarna erbjuder tjänster inom mark- och anläggning men är även specialiserade inom biotopvård. Som expert på biotopvård i vattendrag har bolaget skapat ett viktigt och givande samarbete med kommuner, länsstyrelser och olika fiskeområden i regionen. Biotopvård är lite förenklat att man åtgärdar skador som orsakats av ingrepp som människor gjort under många … Läs mer

Tony Andersson intervjuas om förvärvsstrategi och läget i Infrea

Tony Andersson intervjuas om förvärvsstrategi och läget i Infrea

Infreas VD Tony Andersson intervjuas i bloggen 10årsplanen och berättar bland annat om Infrea ABs förvärvsstrategi. – Vår förvärvsprocess prickar alltid av att förvärven passar in i vår affärsidé och verksamhetsmodell. Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea. Han berättar också igen om bolagets mission statement “Vi får samhällen att fungera” är kärnan i Infreas vision. … Läs mer

Nytt asfaltverk ska ge Infrea fortsatt organisk tillväxt

Nytt asfaltverk ska ge Infrea fortsatt organisk tillväxt

Regnet öste ner från skyn men nu har Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen invigt det nya asfaltverket i Vagnhärad. Investeringen som uppgick i en total kostnad på 30 Mkr är strategiskt placerad längd med E4 och kommer ge Infrea som industrigrupp en ökad konkurrenskraft i Stockholmsregionen. Det nya asfaltverket förväntas ge en omsättningsökning på cirka 100-150 Mkr för Infreas dotterbolag … Läs mer

En industrigrupp med ett tydligt fokus

En industrigrupp med ett tydligt fokus

Att skapa långsiktig tillväxt och en hållbar värdeutveckling är viktigt för Infrea. Det är ett fokusområde som ständigt finns i koncernens blickfång – vilket också speglar kärnverksamheten och Infreas förvärv. Genom att förvärva och utveckla bolag som har samstämmiga tankar och värdering för framtidens infrastruktur skapas en enhetlig koncern med ett tydligt mål – att … Läs mer

Infrea har idag tillträtt aktierna i Mikaels Grävtjänst

Infrea har idag tillträtt aktierna i Mikaels Grävtjänst

Som meddelats 2020-07-09 förvärvar Infrea det i Uddevalla baserade mark- och anläggningsföretaget Mikaels Grävtjänst i Sanderäng Aktiebolag till 100 procent och idag slutfördes affären. – Det är många stora och små infrastrukturprojekt igång i västra Sverige och Mikaels Grävtjänst blir ytterligare ett fantastisk fint tillskott till Infrea-koncernens marknadspositionering. Både för att vi blir ännu starkare … Läs mer

Infreas dotterbolag landar projekt med ett totalt ordervärde på 35,3 Mkr

Infreas dotterbolag landar projekt med ett totalt ordervärde på 35,3 Mkr

Skövdebaserade Anläggningsgruppen har vunnit två större projekt till ett ordervärde av 35,3 Mkr. Projekten förväntas pågå till år 2021 respektive 2022, båda med start under sensommaren 2020. Det större projektet med ett ordervärde på totalt 20,7 Mkr innebär en nybyggnation av Stenportskolan med Lidköpings kommun som uppdragsgivare. Det andra projektet innebär att utföra markarbeten för ett … Läs mer

Infrea bygger nätet av infrastruktur

Infrea bygger nätet av infrastruktur

Endast tre procent av landets yta är bebyggd och landet har närmare 2000 tätorter där 87 procent av den svenska befolkningen, eller över 8,5 miljoner personer, bor. I sådana samhällen, där allt från samhällen med minst 200 invånare upp till storstäder med över 100 000 invånare räknas in, behöver infrastrukturen fungera. Infrea finns där och … Läs mer

Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner upphandling med ett ordervärde på dryga 8 Mkr

Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner upphandling med ett ordervärde på dryga 8 Mkr

Infreas dotterbolag Siljan Schakt har efter beslut från Länsstyrelsen i Värmland blivit tilldelat ett EU-projekt. Projektet som innebär att restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens norra delar är en del av “moderprojektet”, med det dialektala namnet “Två länder -én elv” och har ett ordervärde på dryga 8 Mkr. – Vi på Siljan Schakt är glada att få uppdraget, … Läs mer