Hem Case Case Infrea – Cleanpipe

Samhällsnyttan fick henne till Cleanpipe

Med drygt två år in i rollen som vd för Cleanpipe är det fortfarande mycket nytt som händer för Anita Lundberg. När hon blev tillfrågad om ledarrollen för vatten- och avloppsföretaget tvekade hon inte en sekund.
– Jag vill jobba där man gör samhällsnytta, säger hon.

Tittar man på Anita Lundbergs cv vittnar det om flera chefspositioner inom yrkesgrenar som bland annat betong-, återvinning- och logistikbranschen. När erbjudandet om vd-rollen för Cleanpipe blev aktuellt kände hon att bolaget hade mycket att erbjuda och att rollen bjöd på en spännande utmaning.

– Jag kände till Cleanpipe redan innan jag började arbeta här och har alltid tyckt att det är ett intresseväckande företag. Den främsta anledningen till att jag hoppade på tåget var att jag vill jobba där jag, tillsammans med kollegor, samarbetspartners, kunder och leverantörer, har chans att göra nytta i samhället – och det gör Cleanpipe, säger Anita Lundberg.

Grundläggande arbete

Onekligen är Cleanpipes arbete viktigt och oftast något som många inte alltid tänker på. Lägst västkusten, med huvudkontor i Göteborg, huserar bolaget som erbjuder fullservice inom avlopp, vatten och avfall. De erbjuder bland annat rörinspektioner med kameror, slamsugning och högtryckspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och restvatten. Ett arbete som är grundläggande för ett fungerande ledningsnät och – med det – vår hälsa och miljö. Deras spetskompetens inom projektledning hjälper kunderna med lösningar för de mest komplicerade behoven.

Anita Lundberg, vd på Cleanpipe

– Vatten- och avloppsnätet är en samhällskritisk infrastruktur där tyvärr samhället är eftersatt vad gäller att byta ut och underhålla rörledningar i de kommunala näten. Om bolag som Cleanpipe inte existerar kommer samhället förr eller senare att krackelera, säger hon.

– Det finns en stor riskproblematik gällande vatten- och avloppsnätet där samhället måste tänka och arbeta förebyggande. Ser vi exempelvis tillbaka på 2021 var det flera översvämningar runt om i Sverige, så förstår vi att dessa måste förebyggas för att slippa att det händer igen, fortsätter Anita Lundberg.

En del av Infrea

Just översvämningar och klimatförändringar över lag är något som ställer nya krav på bolag inom vatten- och avloppssegmentet. Bland annat hanterar Cleanpipe akuta stopp mer frekvent än tidigare och de tjänster som tidigare var säsongsrelaterade utförs året om. Ett heltids samhällsnyttigt jobb, med andra ord.

Historien om hur Cleanpipe blev en del av Infrea går flera år tillbaka. Redan 2014 förvärvades bolaget och året därefter förvärvades systerbolaget Cija tank som verkar i Stockholm. Tillsammans bildar de Infreas affärsområdet Vatten & Avlopp.

En som har följt med på hela resan från Cleanpipes sida är Peter Millvik som arbetar som fordonschef och har haft flertalet roller inom bolaget sedan 1982. Både Peter och Anita trivs bra i Infreas regi, och är nöjda med samarbetet och tror på bolagets framtid.

– I och med att Infrea är kunniga och enkla blir det lätt att föra en dialog med dem och tillsammans ta snabba beslut, berättar de båda.

Bred och spännande fordonsportfölj

Något som är extra häpnadsväckande med Cleanpipe är deras fordonsflotta. Den består av en mängd avancerade fordon där exempelvis en bil kan suga material i alla möjliga dimensioner på långa avstånd.

– Där något behöver grävas fram och där det finns både ledningar och känsliga rör i marken, till exempel vid en trång trottoar, använder vi något som heter grävsug. Den schaktar med precision och suger upp allt material runt ledningarna utan att förstöra dem. Förutom grävsug har vi också olika spol- och filmbilar som dagligen utför intressanta uppdrag, både mindre och mer komplexa, säger Anita Lundberg.

– Vår mest unika filmbil kostar upp mot sex miljoner kronor och ser ut som en vanlig folkabuss – men därinne händer det spännande grejer. Utrustningen är extremt högteknologisk. Denna bil används för tv-inspektion med GIS-teknologi, vilket gör att vi kan filma rören i marken med exakt position, så kallad GPS-positionering, för att därefter lokalisera problemkällan samt, på ett visuellt sätt, återberätta detta för kunden. Vi har många unika bilar på Cleanpipe, tillägger Peter Millvik.

Fakta

Cleanpipe Sverige AB erbjuder service inom avlopp, vatten och avfall till såväl storindustrier som byggföretag, kommuner, fastighetsägare och privatpersoner. Med över 50 års erfarenhet, kompetent personal och modern teknik är vi en trygg helhetsleverantör med huvudkontor i Göteborg och filial (Cija Tank AB) i Stockholm. Vår personal besitter specialistkunskap inom allt från förebyggande underhåll och inspektion till rensning och renovering av avloppsrör. Vår jourverksamhet löser akuta problem dygnet runt 365 dagar om året.