Hem Case Case Infrea – Bramark&VA

Bramark & VA: ”Sveriges infrastruktur är kraftigt eftersatt”

Trettio år har gått sedan mark- och entreprenadföretaget Bramark&VA startades. Men trots den långa erfarenheten vill de fortfarandes ses som en utmanare.

Mer än tre år har passerat sedan Infrea tog över ledarskapet för Bramark & VA och samarbetet har fungerat bra tycker Carl-Johan Grimslätt. Med månadsmöten varje månad och däremellan kortare möten har de en bra dialog.

Carl-Johan Grimslätt, vd på Bramark & VA

– När Martin Berntsson sålde Mark & VA till Infrea hösten 2019 tipsade han både Infrea och mig om varandra. Jag träffade Infrea och kände direkt att det kunde vara en rolig utmaning och chans för mig att ta nästa steg. Så, jag hoppade på tåget i början av 2020 och i samband med ägarbytet flyttade vi ihop med Mark & Va och blev Bramark & VA, säger Carl-Johan Grimslätt och fortsätter:

– Det är inte det enklaste att förena två kulturer, och det blev sannerligen inte lättare precis när pandemin tog fart. Vi behövde ju träffas för att lära känna varandra, men sammantaget tycker jag att vi lyckats väldigt bra, det tog bara lite längre tid.

Bulldozer från Bramark & VA.

Huserar i Göteborgsregionen

Företaget är beläget i Göteborgsregionen och utför renodlade utförandeentreprenader och totalentreprenader där kunden även erbjuds optimering av projektering och produktion. Kundbasen består främst av kommuner, exploatörer samt fastighets- och byggbolag där Bramark&VA verkar från Kungsbacka i söder till Stenungsund i norr och Borås i öst. På meritlistan står projekt så som markarbete för Nordic Choice Hotels (Quality Hotel The Weaver) i Mölndal och Torpavallens handelsplats.

– Dessutom har vi gjort flera markarbeten för helt nya bostadsområden. Sammantaget har vi flera flaggskepp som vi är stolta över och vi har flera spännande på gång, säger Carl-Johan Grimslätt.

Eftersatt infrastruktur

Onekligen finns det mycket som behöver göras. Carl-Johan Grimslätt menar att Sveriges infrastruktur är eftersatt och behöver upprättas. Dessutom är det fortfarande stor bostadsbrist som behöver byggas ikapp och ökande miljöproblem i städerna som måste tas hand om.

– Mycket av landets infrastruktur är föråldrat, och det krävs stora investeringar för att upprätthålla dem. Man blir förvånad när man tänker på det, att vi borde ha kommit längre.

– Samtidigt händer det mycket i Göteborg, med Västlänken och Hissingebroar, men det behöver hända mer. Vi på Bramark&VA vill bidra till att det händer mer – vi har rätt kompetens och resurser, tillägger han.

Drygt två år har passerat sedan Infrea tog över ledarskapet för Bramark & VA och samarbetet har fungerat bra tycker Carl-Johan Grimslätt. Med månadsmöten varje månad och däremellan kortare möten har de en bra dialog.

– Vi har en bra kontakt där jag märker att de är lyhörda och värnar om vår kunskap. Vi har samma syn på mycket och fungerar mycket bra ihop.

Fakta

Bramark & VA startade sin verksamhet 1994 och utför alla slags entreprenader inom mark och anläggning i Göteborgsregionen. Bolagets erbjudande innefattar kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, både som totalentreprenad och som utförandeentreprenad.