Infreas första kvartal ger bra grund för resten av 2020

Infreas första kvartal innehåller flera stärkande händelser trots rådande omständigheter i världen. Marknadsläget för Infreas dotterbolag är ännu stabilt, med undantag för en viss ökning i sjukskrivningar och vård av barn – vilket är en naturlig bieffekt av pandemin.

Första kvartalet har gett en bra grund att stå på för resten av 2020. Omsättning i affärsområdet Mark & Anläggning har mer än dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen har skett främst genom förvärv men Infrea har under kvartalet också sett en positiv organisk tillväxt. Arbetet med att effektivisera affärsområdet Vatten & Avlopp fortlöper, där  rensade besparingar och strukturarbete har visat resultat för koncernen.

– Vi ser flera avtal komma på plats – mycket tack vare Asfaltsgruppens etablering i Stockholm. Det i kombination med vårt nya asfaltverk i Vagnhärad kommer göra oss till en kraft att räkna med i Stockholm inom mark- och anläggningsarbeten, säger Tony Andersson VD och Koncernchef för Infrea.

Läs mer om första kvartalet 2020 i Pressmeddelandet från 2020-05-14 eller ta del av Delårsrapport Q1 2020 direkt.