– Vi arbetar för att samhället ska fungera, oavsett konjunkturläge

 

Infrea arbetar tillsammans med dotterbolagen för att samhället som vi lever i ska fungera, oavsett konjunkturläge.

Genom att dotterbolagen erbjuder gedigen lokal kompetens inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp finns koncernens tjänster på flera håll i Sverige. Infreas dotterbolag bygger därmed det nät av infrastruktur som finns utanför husen där människor bor eller arbetar.

Genom koncernens vilja och engagemang att vilja växa både horisontellt och vertikalt kommer den lokala närvaron fortsätta att gro. Varje bolag som förvärvas är en pusselbit som fyller just sin funktion i koncernens utveckling – både geografiskt och kunskapsmässigt.

– Vi ska vara uthålliga och ständiga i vår utveckling. Genom att vi gör det skapar vi stabilitet över tid, vilket i sin tur ger en outtröttlig, lönsam och växande verksamhet och aktie, menar Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea.

Vill du se mer av Infrea?