TradeVenue intervjuar Infreas VD Tony Andersson

TradeVenue, den sociala mötesplatsens som sammanför listade bolag och kapitalmarknaden, har under en längre tid följt och visat intresse för Infreas resa.

I en intervju svarar Infreas VD Tony Andersson bland annat på frågor om varför man ska investera i Infrea, hur framtidsutsikterna ser ut inför år 2020 samt bakgrunden till beslutet om att avyttra innehavet i Brandskyddsteamet.

– Förvärv är vårt DNA. Vi letar efter onoterade välskötta bra bolag. Det ska vi fortsätta att göra, berättar Tony Andersson i intervjun på frågan om Infreas förvärvsstrategi.

Läs om Infrea i TradeVenues tidigare inlägg: