Infrea vill skapa platser för nuvarande och framtida generationer

Med över 300 kompetenta medarbetare i Infrea-koncernen arbetar vi på Infrea tillsammans med dotterbolagen för att samhällen ska utvecklas på ett hållbart och framgångsrikt vis. Vi vill skapa trygga platser som människor ska kunna och vilja vara på, både nu och i framtiden.

Genom kompletterande förvärv till koncernen finns möjligheter till synergieffekter. Infreas uppdrag blir därmed större än att erbjuda en tjänst till en kund. Istället bidrar koncernen med viktiga bitar till det samhällspussel som ständigt läggs.

 

Samtliga dotterbolag har stor kunskap och god kännedom om sin egen marknad. Detta ger Infrea en värdefull insikt i vilka framtida förvärv som kan vara lämpliga – både på kort och lång sikt.

– Vi drivs inte av snabba förvärv och avyttringar som många andra investmentbolag faktiskt ofta gör. Vårt aktiva engagemang i dotterbolagen har varit en språngbräda för vår framgång hittills, säger VD och Koncernchef Tony Andersson.